solve inkaso

Windykacja polubowna

Jeśli potrzebujesz …

  • 1. Otrzymać szybko zapłatę za przeterminowane faktury
  • 2. Nie upominać się samodzielnie o zapłatę faktur
  • 3. Utrzymać pozytywne relacje z klientami, którzy nie płacą w terminie, ale jednak płacą
  • 4. Zmniejszyć koszty obsługi prawnej

Mamy dla Ciebie …

Rozwiązania

w ramach windykacji polubownej:

1. Weryfikacja Twojego klienta przed przekazaniem należności – na wstępnym etapie tj. przed przyjęciem zlecenia sprawdzamy kondycję Twojego klienta oraz pozyskujemy szereg informacji na temat jego firmy w formie raportu on-line oraz analizy wiarygodności

2. Zlecenie windykacji firmy i szybki kontakt z Twoim klientem – szybkość działania po zleceniu nam należności to podstawa naszych działań, ponieważ każde opóźnienie w płatności zwiększa ryzyko niespłacalności zobowiązania. Podstawą do tego są informacje uprzednio pozyskane z raportu gospodarczego. Dzięki nim wiemy jak trafić do dłużnika i jakich użyć argumentów w kontakcie z nim by szybko ściągnąć należności

3. Weryfikacja statusu należności i potwierdzenie salda – sprawdzamy, czy dłużnik kwestionuje wierzytelność, czy robi to w sposób uprawniony oraz uzyskujemy od niego potwierdzenie salda po to by sprawnie wyegzekwować niezapłacone faktury. W szczególnych przypadkach pozyskujemy zabezpieczenia formalne lub majątkowe wierzytelności od dłużnika na rzecz Twojej firmy

4. Negocjacje terminu płatności i monitoring realizacji należności – nasi negocjatorzy w profesjonalny sposób ustalają z Twoim klientem warunki i terminy spłat, egzekwują dokonane ustalenia oraz reagują na bieżąco na wszelkie opóźnienia w ich realizacji. Wszystko to z dbałością o zachowanie pozytywnych relacji z klientem Twojej firmy, a jednocześnie z asertywnością gwarantującą skuteczność w postaci spłaty zobowiązania

Które przyniosą Ci …

Korzyści

w ramach windykacji polubownej:

1. Oszczędzisz czas, który możesz poświęcić na rozwój swojej firmy

2. Unikniesz stresu swojego i swoich pracowników korzystając przy tym z profesjonalistów w prowadzeniu windykacji firm

3. Skrócisz czas oczekiwania na zapłatę i zmniejszysz ryzyko braku zapłaty za faktury

4. Unikniesz stałych kosztów obsługi prawnej, procesów sądowych i egzekucji komorniczych

Windykacja firm to sedno działalności naszego zespołu od przeszło 15 lat. W toku zebranych doświadczeń opracowaliśmy zestaw metod i umiejętności w tym wymagającym obszarze ściągania długów. Zebrane doświadczenia zaowocowały opracowaniem procedur i metod optymalizujących windykację należności od firm w sposób skuteczny i zarazem optymalny kosztowo dla Klienta.

Windykacja polubowna opiera się na szczegółowej weryfikacji kontrahentów naszych Klientów oraz pozyskaniu o nich informacji. Pozwala to w sposób właściwy dotrzeć do dłużnika oraz w drodze negocjacji sprawić by spłacił swoje zobowiązania bez potrzeby uruchamiania ścieżki sądowej lub egzekucyjnej.

Windykacja faktur w drodze polubownej jest szybsza i tańsza niż droga sądowa, stąd jest u nas prowadzona przez doświadczonych w branży specjalistów ze wsparciem technologii informatycznych oraz zapleczem prawnym.

W ramach windykacji polubownej pozyskujemy potwierdzenia salda zadłużenia przydatne na dalszym etapie odzyskiwania długu. Takie uznanie długu stanowi bowiem niepodważalny dowód wymagalności zadłużenia i zabezpiecza ewentualne kroki prawne w celu zajęcia majątku dłużnika.

Ściąganie długu w drodze windykacji firmy wymaga stałego monitorowania zadłużenia, tak by dłużnik wiedział, że każde opóźnienie w płatności skutkować będzie dla niego kosztownymi dolegliwościami. W toku windykacji uzupełniamy też na bieżąco informacje o dłużniku i jego majątku.