solve inkaso

Opinie klientów

Polecamy firmę SOLVE INKASO S.A. za profesjonalną obsługę naszych wierzytelności. Działając na rynku usług budowlanych dla biznesu regularnie spotykamy się z niezapłaconymi fakturami. Pomoc SOLVE przy ich obsłudze wydatnie przyczyniła się do zmniejszenia ilości zaległości oraz zmniejszyła nam wyraźnie koszty wewnętrzne spółki zarówno przy obsłudze należności przez księgowość, jak i koszty obsługi prawnej.

Jolanta Kowalewska​

Dyrektor finansowy firmy z branży budowlanej​

W sprzedaży istotny jest czas zapłaty za wystawione faktury. Dzięki współpracy z SOLVE INKASO zmniejszyliśmy rotację należności o przeszło 60 %, co przyniosło wymierne korzyści w postaci mniejszych kosztów finansowych działalności naszej spółki. Znacznie też spadła ilość nieściągniętych należność i odpisów z tym związanych. W efekcie, dzięki współpracy z tą firmą windykacyjną, znacznie zmniejszyły się nasze koszty obsługi prawnej.

Radosław Nowakowski​

Wspólnik i właściciel firmy z branży handlowej​

Dzięki rozwiązaniom technicznym zaproponowanych przez spółkę SOLVE INKASO dzisiaj mamy wszystkie faktury pod kontrolą. Stały monitoring faktur oraz ich szybka windykacja zapobiegają nadmiernym opóźnieniom w naszej spółce. Możliwość outsourcingu windykacji i obsługi prawnej na SOLVE INKASO S.A. skutkowała także zmniejszeniem kosztów obsługi należności oraz uwolniła nam zasoby do naszej własnej działalności. Szczególnie godne polecenia jest rozwiązanie prawne związane ze zwrotem kosztów windykacji, które znacznie redukuje koszty całego procesu po naszej stronie.

Damian Stępień​

Główny księgowy firmy transportowo - logistycznej​

Rozwiązania wdrożone przy wsparciu SOLVE INKASO S.A. stanowiły kamień milowy w rozwoju naszej firmy i zapobiegły wielu nietrafionym decyzjom. Szczególnie możliwość zautomatyzowanej weryfikacji klientów przyczyniła się do uniknięcia nietrafionych transakcji przez co zaoszczędziliśmy znaczny wolumen zasobów, które można było przekierować na inne obszary służące rozwojowi firmy.

Do tego profesjonalna obsługa klienta prowadzona przez osoby z wieloletnim doświadczeniem zapewnia nam poczucie komfortu na niełatwym obszarze monitoringu i windykacji należności

Patryk Tomczyk​

Wiceprezes ds. handlowych spółki z branży IT​