solve inkaso

Cennik

Ceny naszych usług ustalamy po analizie wierzytelności przekazanych do windykacji w tym w szczególności sytuacji finansowej dłużników. Z reguły wynagrodzenie za windykację wyrażone jest jako % od ściągniętej wierzytelności i płatne tylko po wyegzekwowaniu długu.

Co najważniejsze naszym wynagrodzeniem możesz obciążyć dłużnika. Wystarczy, że wystawisz stosowną notę obciążeniową – Twój Opiekun Klienta przeprowadzi Cię przez ten proces – i prześlesz ją do nas, a my już zajmiemy się dalej jej wyegzekwowaniem. I co najważniejsze – bez naliczania kolejnego wynagrodzenia.

W ten sposób nasza usługa windykacji staje się de facto darmowa.

Również koszty procesu sądowego, czy egzekucji komorniczej przerzucamy na dłużników, którzy są zobowiązani do ich zwrotu na Twoją rzecz. W ten sposób również wszystkie koszty przerzucane są na dłużników i za całość naszych usług płacą dłużnicy.

W ten sposób nasze usługi nic Cię nie kosztują, a cały proces windykacji, czy to polubownej, czy sądowo-komorniczej opłaca dłużnik.